Kolejny kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy rozpoczęty w miejscowości Mieścisko. Druhowie zapoznali się z materiałami optarunkowymi niezbędnymi do tamowania intensywnych krwotoków. Ogarnęli wyposażenie zestawów PSP R1 zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z czerwca 2021 roku.

Facebook