...
0
0.00 
Mini Cart
 • Koszyk jest pusty

  Brak produktów w koszyku.

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Kurs w Zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy jest najbardziej zaawansowanym rodzajem szkolenia dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego. Głównym celem jest przygotowanie członków jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w szczególności udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia aż do przejęcia przez wykwalifikowany personel.

Szkolenie trwa 66 godzin dydaktycznych – 25 godzin teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych zakończonych egzaminem państwowym, po którym uczestnik zdobywa tytuł „RATOWNIKA”. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych i symulacji objętych programem kursu. Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19 marca 2007 r. i jest oparte na aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Kadra Instruktorska

Naszym atutem jest profesjonalny zespół instruktorów. Kadrę stanowią ratownicy medyczni pracujący w zespołach ratownictwa medycznego. Są to również strażacy, funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Wojska Polskiego, którzy znają specyfikę służb mundurowych i wprowadzają to do procesu szkolenia. Mają ogromne doświadczenie, co sprawia, że zajęcia są bogate w praktyczne przykłady.

Sprzęt

Posiadamy sprzęt zgodny z „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” z 2020 r. Mamy fantomy niemowląt, dzieci i dorosłych z możliwością analizy działań na monitorze w czasie rzeczywistym. Podczas szkolenia największy nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne, korzystając z różnego rodzaju ćwiczeń sytuacyjnych, kontrolując na bieżąco wiedzę uczestników. Wszystkie nasze szkolenia są realizowane zgodnie z najnowszymi wytycznymi i standardami.

Program Szkolenia

 • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
 • Poszkodowany nieprzytomny.
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
 • Wstrząs.
 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne, obrażenia oraz zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
 • Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Nasi Partnerzy

 • Ochotnicze Staże Pożarne.
 • Zakładowe Straże Pożarne.
 • Szkoły mundurowe.
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
 • Polskie Towarzystwo Ratunkowe Bydgoszcz.
 • Lasy Państwowe.
 • Państwowa Straż Pożarna.
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Oferujemy

Materiały dydaktyczne wysyłane na maila.

Fantastyczną atmosferę.

Fachową wiedzę.

Indywidualne podejście do klienta.

Informacje Dodatkowe

Miejsce: Chełmno

Termin wstępny: do ustalenia

Czas trwania szkolenia: 66 godzin.

Koszt szkolenia: 1000 zł/osoba

Kontakt

Bartosz Tomczak, tel. 661 229 130

Izabela Tomczak, tel. 663 672 668

E-mail: kontakt@dlaratownikaimedyka.pl

www.dlaratownikaimedyka.pl

https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/55/ewidencja-podmiotow-prowadzacych-kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy.html
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.