...
0
0.00 
Mini Cart
 • Koszyk jest pusty

  Brak produktów w koszyku.

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Szkolenie w Zakresie Pierwszej Pomocy

Ofertę naszą kierujemy pracownikom. Pragniemy nauczyć uczestników postępowania z zakresu pierwszej pomocy, by wiedzieli, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Kadra Instruktorska

Naszym atutem jest zgrany zespół instruktorów. Kadrę stanowią ratownicy medyczni, którzy na co dzień pracują w Zespołach Ratownictwa Medycznego, Izbach Przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Jesteśmy również przedstawicielami służb mundurowych, gdzie znamy specyfikę danej służby, dzięki czemu możemy wdrożyć ją w proces szkolenia. Posiadamy ogromny bagaż doświadczenia, co sprawia, że zajęcia są wzbogacone przykładami z naszej codziennej pracy.

Wywiązujemy się z obowiązku ministerialnego dotyczącego doskonalenia zawodowego. Jeździmy na różnego rodzaju kursy, szkolenia, warsztaty czy seminaria, byście zdobywali wiedzę zgodną z obowiązującymi wytycznymi czy zasadami.

Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne - BLS z AED, Stany Zagrożenia Życia

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób do prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u osób w stanie nagłego zagrożenia życia. Program 8-godzinnego szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Etapy udzielania pierwszej pomocy.
 • Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 • Przyczyny zmiany pozycji. Bezpieczne odwracanie z brzucha na plecy.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej.
 • Wezwanie pomocy.
 • Postępowanie w przypadku braku oddechu – resuscytacja.
 • Postępowanie w przypadku omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej.
 • Postępowanie w przypadku ran i krwotoków.
 • Postępowanie w przypadku oparzeń.
 • Postępowanie w przypadku złamań, skręceń, zwichnięć.
 • Postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa i głowy.
 • Zasady ewakuacji poszkodowanego.
 • Apteczka pierwszej pomocy.

Czas trwania szkolenia jest uzależniony od ilości osób uczestniczących w szkoleniu. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Kontakt

Ratownik medyczny mgr Bartosz Tomczak, tel. 661 229 130

Ratownik medyczny mgr Izabela Tomczak, tel. 663 672 668

E-mail: kontakt@dlaratownikaimedyka.pl

Informacje Dodatkowe

Cena: 100 zł/osoba

Termin: do ustalenia r.

Godzina: do ustalenia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.