W ostatnim czasie prowadzimy jednocześnie dwa kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscowościach Wudzyn oraz Purda. Druhowie zapoznali się z częścią teoretyczna jak i praktyczną. Rozpoczęliśmy zajęcia od:

  • bezpieczeństwa swojego oraz poszkodowanego;
  • Sprawdzenie funkcji życiowych;
  • wyposażeniu zawartości plecaków/toreb PSP R1
  • jaki używamy sprzętu do udrożnienia dróg oddechowych znajdujący się w zestawie PSP R1;
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
  • itd.

Udało się również przećwiczyć kilka scenek takich jak zatrzymanie akcji serca. Pogotowie ratunkowe nie mogło dojechać do miejsca zdarzenia, gdyż utknęli w zaspie śniegi dlatego zadysponowano najbliższy zastęp. Zastano na miejscu osobę w wieku 50 lat bez oznak życiowych, ratownicy przystąpili do działań. Również poznali działanie staz taktycznych. Kiedy je używamy, w jakiej sytuacji, gdzie one są zakładane. Mieli okazję przećwiczyć zatrzymania akcji serca z amputacją.