...
0
0.00 
Mini Cart
  • Koszyk jest pusty

    Brak produktów w koszyku.

Symulowana rana z funkcją krwawienia przedstawiająca ranę ciętą

co zrobić w sytuacji rany ciętej
zapraszamy na kursy pierwsza pomoc, urazy mechaniczne
co zrobić w sytuacji rany ciętej
zapraszamy na kursy pierwsza pomoc, urazy mechaniczne

Symulowana rana z funkcją krwawienia przedstawiająca ranę ciętą

1,928.00 

Produkt dostępny na zamówienie

Porównaj
Kategoria:

Opis

OPIS

Silikonowa wkładka posiadająca rozległą ranę ciętą. Dzięki systemowi krwawienia opatrywanie rany jest dużo bardziej realistyczne.

OPIS PRODUKTU

Reali­styczny sili­ko­nowy wkład, na któ­rej umiesz­czono roz­le­głą ranę szar­paną. Możliwość podłączenia urządzenia dające krwa­wie­nia rany. Dołą­cze­nie tej nie­zwy­kle dokład­nie odwzo­ro­wa­nej rany z sys­te­mem krwa­wie­nia, spo­wo­duje, że symu­la­cja wypad­ków sta­nie się bar­dziej zbli­żona do rze­czy­wi­sto­ści. Dzięki braku koniecz­no­ści cha­rak­te­ry­za­cji czas przy­go­to­wa­nia do zajęć jest coraz krót­szy!

Rana samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu. Dostępny jest opcjo­nalny klej do dłuż­szego tre­ningu lub lep­szej przy­czep­no­ści ran.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

• opa­try­wa­nie ran szar­pa­nych

Funk­cje­/ce­chy:

• reali­stycz­nie odwzo­ro­wane rany szar­pane

• wkładka wyko­nana z sili­konu

• rana z sys­te­mem krwa­wie­nia

• samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu

• umiesz­czona w dedy­ko­wa­nym pudełku w celu łatwiej­szego prze­cho­wy­wa­nia

W zesta­wie:

  • symu­lo­wana rana szar­pana
  • dedy­ko­wany pojem­nik do prze­cho­wy­wa­nia

Ele­menty zuży­walne:

  • 7024– symu­lo­wana krew

Ele­menty opcjo­nalne:

  • 7700– klej do moco­wa­nia ran
  • NW200– symu­lo­wane szkło do cha­rak­te­ry­za­cji ran

Rana kompatybilna z trenażerem NW900 oraz NW950.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Symulowana rana z funkcją krwawienia przedstawiająca ranę ciętą”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.