W Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu szkoliliśmy pracowników w zakresie pierwszej pomocy. Fakt szkolenie trochę inaczej wyglądało, gdyż głównym tematem było zaopatrywanie ran postrzałowych. Jak należy postępować kiedy dojdzie do wstrząsu hipowolemicznego. Przedstawiliśmy obraz tego stanu rozwijającego się po utracie około 1/3 objętości krwi krążącej. Przy utracie 2-2,5 l krwi następuje utrata przytomności i może prowadzić do zatrzymania akcji serca. Dzięki tym zajęciom mogliśmy uświadomić osoby, które mają pozwolenie na broń na wyposażenie swoich apteczek medycznych i co powinny zawierać. Przyjmując, że w Polsce żyje ~38 milionów ludzi – 197 595 wyposażonych w broń. A na sytuacje jaka panuję na świecie, dobrze mieć wiedzę w jaki sposób zaopatrzyć rany postrzałowe. Osoby biorący udział w szkolenie mogli poćwiczyć na nowych opatrunkach jakie są wymagane w zakresie pierwszej pomocy i nie tylko, a były to:

  • opaska zaciskowa typu SOFTT-W, CAT
  • opatrunek typu izraelski
  • opatrunek typu „W”
  • opatrunek OLAES
  • opatrunki hemostayczne
  • sprzęt do udrożnienia dróg oddechowcyh
  • opatrunek typu Hyfin Vent, SAM Chest SEAL, Asherman
  • itd.